AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Dragoon

Účinná látka

dikvát 200 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Doprodej přípravku do 4.11.2019

Možnost použití přípravku do 4.2.2020

Postřikový herbicidní neselektivní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k desikaci polních plodin a zelenin, k hubení plevelů v polních plodinách, ovocných sadech, vinicích a lesních školkách.

Působení

Přípravek je přijímán listy a zelenými částmi rostlin. V průběhu fotosyntézy je produkován superoxid, který poškozuje buněčné membrány a cytoplasmu. V rostlinách se částečně šíří xylémem. Po postřiku rostliny přípravek Dragoon rychle absorbují, takže jeho účinnost na nadzemní části rostliny je rychlá a první příznaky jeho působení (chlorotické skvrny, vadnutí) se zpravidla objevují již za několik hodin. Trávy a víceleté plevele jen dočasně poškozuje. Při styku s půdou se zcela inaktivuje, takže v půdě nezanechává žádná biologicky aktivní rezidua.

Spektrum účinnosti:

Dragoon je specialista pro desikaci většiny zemědělských plodin a při aplikaci na prorůstající ječmen nebo oves spolehlivě likviduje plevele a tak je umožněn kombajnový sběr.

Přípravek Dragoon je dešti odolný po 15 minutách od jeho aplikace a rychle je přijímán zelenými částmi rostlin na celé rostlině. V závislosti na podmínkách a stavu porostu zhruba po 3 až 5 dnech jsou rostliny a plevele zcela desikovány a uschlé. Dragoon je v půdě inaktivován a nemá residuální vliv na následující plodiny.