AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Klomazon CS

Účinná látka

klomazon 360 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Herbicid ve formě suspenze kapsulí k použití proti jednoletým dvouděložným plevelům při pěstování řepky olejky ozimé.

Působení

Klomazon CS je půdní herbicid působící na plevele především v době jejich klíčení. Přípravek působí proti mnoha druhům jednoletých dvouděložných plevelů. Herbicidního efektu je dosaženo během 7 dnů od chvíle, kdy se plevel objeví. Rychlost účinku závisí na fázi vývoje plevelů, na které se herbicid použije, na klimatických podmínkách – teplotě, vlhkosti vzduchu a na rychlosti růstu plevelů. Nejvyšší účinnost zaručuje použití přípravku proti mladým, intenzivně rostoucím plevelům. Přípravek je v doporučených dávkách selektivní pro řepku ve fázi do tří dnů po výsevu. Přípravek lze použít na půdě všech typů, na které se pěstuje řepka. Sucho ani dešťové srážky, které se vyskytnou v průběhu ošetření nebo krátce po něm, nesnižují přijímání přípravku ani nesnižují účinnost jeho působení.

Spektrum účinnosti:

Citlivé plevele, např.: svízel přítula, ptačinec prostřední, merlík bílý, heřmánkovec nevonný, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, kakost maličký.

Méně citlivé plevele: violka rolní.