AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Roni 50 SG

Účinná látka

tribenuron 500 g/kg

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Herbicidní přípravek ve formě granulí rozpustných ve vodě, určený k hubení dvouděložných plevelů v ozimé pšenici, ozimém tritikale a jarním ječmeni.

Působení

Roni 50 SG je selektivní herbicid se systemickým působením. Je přijímán listy a transportován do růstových vrcholů, kde brzdí dělení buněk a zabraňuje růstu a vývoji plevelů. Rychle se rozkládá v půdě, což omezuje přijímání kořeny. Přípravek hubí mnoho druhů jednoletých dvouděložných plevelů. První známky herbicidního působení jsou viditelné po několika dnech a plevele odumírají po 2 až 4 týdnech od aplikace. Nejvyšší účinnost působení zaručuje aplikace přípravku na mladé plevele ve fázi intenzivního růstu.

Spektrum účinnosti:

V závislosti na aplikační dávce:

pšenice ozimá, tritikale ozimé

30 g/ha
plevele citlivé – kokoška pastuší tobolka, rozrazil rolní, ptačinec žabinec, chrpa modrák, merlík bílý.
plevele méně citlivé – pcháč oset, violka rolní, hluchavka objímavá, hluchavka nachová, heřmánkovec přímořský.

40 g/ha
plevele citlivé – kokoška pastuší tobolka, pcháč oset, hluchavka objímavá, hluchavka nachová, ptačinec žabinec, penízek rolní, heřmánkovec přímořský, rozrazil rolní, chrpa modrák, merlík bílý.
plevele méně citlivé – violka rolní, svízel přítula.

ječmen jarní

25 g/ha
plevele citlivé – kokoška pastuší tobolka, ptačinec žabinec.
plevele méně citlivé – violka rolní, penízek rolní, merlík bílý, heřmánkovec přímořský, chrpa modrák, hluchavka objímavá, svízel přítula.

30 g/ha
plevele citlivé – kokoška pastuší tobolka, ptačinec žabinec, heřmánkovec přímořský, chrpa modrák.
plevele méně citlivé – violka rolní, svízel přítula, penízek rolní, merlík bílý, hluchavka objímavá.