AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Agri MCPA - 500 SL

Referenční přípravek

U 46 M Fluid*

*Obchodní názvy referenčních přípravků jsou ochranné známky jejich držitelů.

Účinná látka

MCPA 500 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Postřikový herbicidní přípravek ve formě kapalného koncentrátu pro ředění vodou proti dvouděložným plevelům v obilninách bez podsevu i s podsevem jetele lučního, vinné révě, na loukách a pastvinách, v semenných porostech trav a v jeteli lučním.

Působení

Účinná látka přípravku MCPA (fenoxykyseliny) působí systémově. Proniká do listových pletiv a je rozváděna do meristematických pletiv a nepříznivě ovlivňuje dělení buněk. Způsobuje deformace listů, stonků a následně vede k uhynutí rostlin. Účinkuje na dvouděložné jednoleté i vytrvalé plevele.

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé: pcháč oset, merlíky, laskavce, pěťour maloúborný, plevele brukvovité, starčeky, mléče, chrpa modrák, mák vlčí, konopice, lilek černý, svlačec rolní