AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Prochloras 450 EC

Referenční přípravek

Mirage 45 ECNA*

*Obchodní názvy referenčních přípravků jsou ochranné známky jejich držitelů.

Účinná látka

prochloraz 450 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

DOPRODEJ DO 28.6.2017

Širokospektrální fungicid s lokálně systémovým účinkem ve formě emulgovatelného koncentrátu s protektivními a eradikativními účinky k ochraně obilnin proti chorobám pat stébel, chorobám listů, klasů a k moření okrasných rostlin proti fuzariózám.

Působení

Prochloras 450 EC je širokospektrální fungicidní účinná látka s lokálně systémovým účinkem, tzn. že proniká do rostlinných pletiv, ale není rozváděna do neošetřených částí rostliny. Patří do skupiny inhibitorů biosyntézy ergosterolu skupiny I.

Spektrum účinnosti:

Pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale, žito – choroby ze skupiny stéblolamu, Prochloras 450 EC hubí R/W typy stéblolamu (Pseudocercosporella herpotrichoides) včetně izolátů rezistentních k benzimidazolovým fungicidům.

Pšenice – braničnatka plevová (Septoria nodorum).

Ječmen – hnědá skvrnitost (Pyrenophora teres) a rynchosporiová skvrnitost (Rhynchosporium secalis).

Okrasné rostliny – Prochloras 450 EC je vhodný pro moření hlíz a cibulí okrasných rostlin proti houbovým chorobám, zejména fuzariozám.