AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

AzoxyStar 250 SC

Referenční přípravek

Amistar*

*Obchodní názvy referenčních přípravků jsou ochranné známky jejich držitelů.

Účinná látka

azoxystrobin 250 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně obilnin proti chorobám listů a klasů, řepky olejky proti houbovým chorobám, cukrovky proti cerkosporióze řepy a brambor proti kořenomorce bramborové a koletotrichovému vadnutí brambor. 

Působení

Účinná látka azoxystrobin patří do chemické skupiny ß - methoxyakrylátů (strobiluri- nové deriváty) má systemické a translaminární vlastnosti, zastavuje transport elektronů při dýchání mitochodrií. Účinek je především protektivní a proto musí být použit ještě před nebo na počátku infekce. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu 3-8 týdnů. Ošetřené porosty jsou delší dobu zelené („zelený efekt“).

Spektrum účinnosti:

Jedná se o širokospektrý fungicid, účinný proti všem důležitým chorobám obilnin, tj. braničnatce pšeničné (Septoria tritici), braničnatce plevové (Septoria nodorum), helminthosporioze pšenice (Pyrenophora tritici - repentis), rzi pšeničné (Puccinia recondita), rzi plevové (Puccinia striiformis) a padlí travnímu (Erysiphe graminis) na pšenici, rzi ječné (Puccinia hordei), rhynchosporiové skvrnitosti (Rhynchosporium secalis), hnědé skvrnitosti ječmene (Pyrenophora teres) a padlí travnímu (Erysiphe graminis) na ječmeni.

V řepce olejce je účinný proti hlízence obecné (Sclerotinia sclerotiorum) a černi řepkové (Alteraria brassicae) s vedlejším účinkem proti plísni šedé (Botrytis cinerea).

V cukrovce je účinný proti cerkosporióze řepy (Cercospora beticola).

V bramborách je účinný proti kořenomorce bramborové (Rhizoctonia solani)a koletotrichovému vadnutí brambor (Colletotrichum coccodes).